Kom Verder spel ontwikkelt om gedragsverandering te ondersteunen

Binnen ZO! werken patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om zelfredzaamheid een logisch en integraal onderdeel te maken in het leven voor iedereen met een (chronische) ziekte in Nederland. Om deze gedragsverandering te ondersteunen, ontwikkelde de Stichting Voorlichters Gezondheid in samenwerking met Zelfzorg Ondersteund het ‘Kom Verder-spel‘. Dit spel helpt om mensen te inspireren anders te gaan denken en handelen én om inzicht te krijgen in aspecten waarin mensen de eigen regie kunnen nemen. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren, en hoe biedt je concrete handvatten en ondersteuning?

Waar de focus binnen het spel op wordt gelegd, is afhankelijk van de deelnemers. Dit kunnen patiënten zijn, beleidsmakers, professionals, studenten, etc.

Het Kom Verder spel helpt om mensen te inspireren anders te gaan denken en handelen én om inzicht te krijgen in:

  • Aspecten waarin mensen de eigen regie kunnen nemen
  • Belemmerende en bevorderende factoren voor een volgende stap
  • Wat iemand zelf kan doen
  • Ondersteuning / concrete handvatten

Het model van gedragsverandering

Het spel is gebaseerd op het gedragsveranderingsmodel van Balm en zoomt in op 6 thema’s: therapietrouw, huisarts, chronisch ziek, zelfmanagement, gezondheidsvaardigheden en gezonde leefstijl. Daarnaast worden er per thema 4 niveaus in zelfredzaamheid onderscheiden.

Antoinet Smallegange, fysiotherapeut en beleidsmedewerker chronisch zorg bij Zorggroep ZEL, ziet veel mogelijkheden om het spel in te zetten. “Zo’n spelvorm is een goede methode om eens met zorgverleners onder elkaar te bespreken hoe je bepaalde begrippen ziet. Wat verstaan we, heel basaal, onder zelfmanagement? We noemen het allemaal hetzelfde, maar bedoelen er soms toch andere dingen mee.” Smallegange wil het spel ook met patiënten gaan spelen. “Tijdens de laatste bijeenkomst georganiseerd door ZO! was een patiënt de spelleider. Dat gaf een heel mooie dynamiek en leverde interessante inzichten op.”

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ellen Struijcken (e.struijcken@zelfzorgondersteund.nl / 06 – 43 26 70 40). De handout die bij het Kom Verder spel hoort vindt u hier als PDF en als Word-bestand.

Het Kom Verder spel is ontwikkeld door de Stichting Voorlichters Gezondheid in samenwerking met Zelfzorg Ondersteund.