“Zelfmanagement zal een hoge vlucht nemen”

Zorgenz interviewt Jan Joost Meijs over zijn werk bij gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein, en het thema zelfmanagement. Meijs: “In de afgelopen tien jaar is er in de zorg voor chronische patiënten indrukwekkend veel verbeterd. We zijn van reactief handelen overgegaan naar gestandaardiseerde kwaliteitszorg. In de komende jaren zal er een even snelle ontwikkeling plaatsvinden: van programmatische zorg naar persoonlijk maatwerk waarin medische zorg en zelfmanagement hand in hand gaan.”

Jan Joost Meijs is directeur van het gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein en een innovator pur sang. Zo is hij de founding father van Welzijn op Recept, een concept dat landelijk navolging heeft gekregen. Met een recept van de huisarts kunnen mensen meedoen aan een welzijns- of beweegactiviteit. Is dat niet in feite een start van zelfmanagement? “Het hangt sterk af van de definitie van zelfmanagement”, geeft Jan Joost Meijs aan. “Welzijn op Recept doet wel een beroep op de veerkracht van mensen en helpt hen uit het ziektemodel te komen. Zelfmanagement is meer: het omvat het omgaan met je ziekte, deze niet te zien als een beperking maar als onderdeel van je leven dat je moet monitoren en in goede banen moet leiden.”

Lees het interview met Jan Joost Meijs op Zorgenz: Van gestandaardiseerde zorg naar persoonlijk maatwerk