Welke volgende stap genomen kan worden hangt af van waar de zorggroep staat, aldus Pieter Jeekel

“Implementatie ondersteunde zelfzorg wordt onderdeel reguliere zorginkoop”

“In samenspraak met Zorgverzekeraars Nederland hebben we afgesproken om de implementatie van ondersteunde zelfzorg onderdeel te laten uitmaken van de reguliere zorginkoop. Daarvoor hebben we nieuwe voorwaarden gemaakt. Het wordt onderdeel van de regionale contractering”, zegt Pieter Jeekel, directeur van ZO!, in gesprek met ZorgenZ.

Steeds meer zorgorganisaties in de eerste lijn willen ondersteunde zelfzorg (verder) implementeren, zodat chronisch zieken meer regie over hun gezondheid krijgen. Bij deze implementatie kunnen deze zorggroepen begeleiding vragen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!), bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een plan van aanpak met Scan & Plan. Deze ondersteuning wordt nu nog gefinancierd vanuit een apart innovatiebudget van Kom Verder, een initiatief van ZO!. Vanaf 1 januari 2019 komt daar verandering in en wordt de ondersteuning onderdeel van de reguliere zorginkoop.

Dit betekent dat vanaf 2019 er geen nieuwe subsidies vanuit ZO! meer worden toegekend. “De consulenten van ZO! kunnen volgend jaar nog steeds ondersteuning bieden om te komen tot een aanpak voor de volgende stap. Maar de zorginkoper van de zorgverzekeraar en de vertegenwoordiger van de zorggroep maken afspraken over financiering van die aanpak. Net zoals dat bij andere vormen van zorg gebeurt. Zo wordt ondersteunde zelfzorg steeds meer een logisch en integraal onderdeel van de zorg”, legt Pieter Jeekel, directeur van ZO uit.

ZO! zorgt dat de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren niet verloren gaat. Het betreft onder meer overzichten van consultmodellen en formats voor aanvragen tot overzichten van leefstijlinterventies, en van ervaringsinstrumenten tot digitale zelfzorgplatforms en -apps. Ook is er een box met meer dan 120 praktische tools opgebouwd.

Het gehele interview is op de website van ZorgenZ te lezen. Lees hier een eerder interview met Pieter Jeekel op ZorgenZ: “Zelfzorg vereist cultuurverandering”.