Hulp bij kiezen telebegeleiding voor mensen met hartfalen

Steeds vaker worden patiënten op afstand begeleid. Bijvoorbeeld als er sprake is van hartfalen. Zij krijgen informatie over hun hartfalen en leren wat signalen zijn voor eventuele verslechtering. Daarnaast krijgen zij ondersteuning bij het omgaan met het hartfalen. Met de keuzehulp ’Telebegeleiding bij hartfalen’, een initiatief van Harteraad en Patiëntenfederatie Nederland, zien patiënten in welk ziekenhuis of centrum er een aanbod van telebegeleiding is.

Bij hartfalen is het belangrijk een aantal zaken goed in de gaten te houden. Zoals een toename in het gewicht dat kan wijzen op het vasthouden van vocht in het lichaam. Door tijdig te signaleren kan de behandeling bijgesteld worden en een ziekenhuisopname voorkomen. Telebegeleiding draagt bij aan die tijdige signalering en mensen met hartfalen voelen zich hierdoor veiliger. Voordeel is ook dat patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis hoeven.

Waar kunnen patiënten terecht?

Momenteel worden patiënten aangemeld voor telemonitoring door hun arts of cardioloog. De begeleiding mag en kan alleen plaatsvinden als die voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria.  Met de keuzehulp ’Telebegeleiding bij hartfalen‘ zien patiënten in welk ziekenhuis of centrum er een aanbod van telebegeleiding is. De keuzehulp is gemaakt door Harteraad en Patientenfederatie Nederland en staat op Zorgkaartnederland.nl.

De keuzehulp stelt gebruikers een paar vragen: zij geven aan wat voor hen belangrijk is, en krijgen vervolgens een overzicht van drie zorginstellingen die het beste passen bij hun wensen. Deze zorginstellingen en het aanbod kan direct met elkaar vergeleken worden.