A Hub for Care

A Hub for Care: huisarts als knooppunt voor zorg

In de ruim 20 jaar dat hij bij Philips werkte heeft Mark Hartevelt (Care Revision) vele innovatiemethodes gebruikt en ontwikkeld. Het zijn manieren om de wensen en behoeftes van eindgebruikers beter te begrijpen zoals design thinking, focusgroepen, etnografisch onderzoek, service blueprinting en journey mapping. Het is dan ook een absolute must voor een commercieel bedrijf als Philips met consumentenproducten om de eindgebruiker centraal te stellen. Maar ook voor de zorg kan deze aanpak waardevol zijn, aldus Hartevelt.

Vanuit diverse functies stuurde hij de ontwikkeling en innovatie van nieuwe producten en diensten aan met een design thinking aanpak; iteratief, prototyping, evidence based en startend bij de eindgebruiker. Drie jaar geleden volgde Hartevelt een MBA studie die hij volledig richtte op de zorgsector. Recentelijk schreef hij, naar aanleiding van zijn onderzoek voor het Ministerie van VWS een boek dat een nieuwe visie op de eerstelijnszorg presenteert.

Oplossing per consult

In zijn boek A Hub for Care stelt Hartevelt dat goede zelfzorgondersteuning draait om interventies in het dagelijks leven van de patiënt die impact hebben op met name leefstijl, medicijntrouw en kennis van de aandoening. Deze interventies zijn pas effectief wanneer ze frequent zijn en reiken tot binnen de huiselijke omgeving, namelijk precies daar waar de patiënt voor zichzelf zorgt. eHealth speelt een belangrijke rol door deze zorg op afstand te faciliteren.

Echter, de huisartsenpraktijk van vandaag is vooral nog gericht op een “oplossing per consult”, stelt Hartevelt. Voor een echt adequate ondersteuning van zelfzorg is blended care nodig (combinatie van digitaal en face to face) waarin zorgprofessionals zorg, zelfzorgondersteuning en coaching bieden op een meer continue wijze; in de spreekkamer maar vooral ook op afstand. In de toekomst zal de huisartsenpraktijk daarom steeds meer gaan functioneren als een knooppunt voor zorg, als A Hub for Care. Daar zal de zorg zich op moeten voorbereiden. Het boek besluit daarom met een aantal pragmatische aanbevelingen voor innovatie van de huisartsenpraktijk, inclusief adviezen over vernieuwing van de POH-zorg.

Onlangs ontwierp en begeleidde Hartevelt voor Zelfzorg Ondersteund de werksessie Verleiden tot Zelfzorg, waar hij met experience flows werkte om het pad van handelingen en ervaringen met betrekking tot zelfzorg van zowel patiënt als zorgverlener langs te lopen, om op die manier nieuwe kansen voor effectieve zelfzorgondersteuning. te ontdekken.