Handreiking ‘Op weg naar eenheid van taal’ gepubliceerd

Zonder een eenduidig en helder begrippenkader is het communiceren met en tussen zorgverleners en patiënten een lastige opgave. Dit geldt ook voor het bevorderen van eigen regie door de patiënt en het verder brengen van zelfmanagement. De afgelopen jaren zijn er vanuit verschillende achtergronden en motivaties deze begrippen rond zelfmanagement en eigen regie geïntroduceerd.

Reden voor InEen, Vilans, Het Nederlands Huisartsen Genootschap, De Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland, De Hart&Vaatgroep, Het Longfonds en Zelfzorg Ondersteund om samen te werken aan een handreiking voor een eenduidig begrippenkader voor zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Die handreiking, Op weg naar eenheid van taal is vanaf vandaag beschikbaar.

Deze versie wordt nu gehanteerd en zal gedurende het jaar geëvalueerd en bijgestuurd worden indien nodig.