Pharos laaggeletterden

Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte zorg

Mensen met een lage opleiding, weinig inkomen of een migratieachtergrond hebben een slechtere somatische en psychische gezondheid dan andere. Deze sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen worden veroorzaakt door de wisselwerking tussen chronisch ongunstige omstandigheden (zowel persoonlijke als sociale omgevingsfactoren) en het mede daardoor tekortschietende aanpassingsvermogen, vaak in combinatie met onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Dat zegt Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc, in tijdschrift Bijblijven. Het themanummer van Bijblijven april draait om thema’s gezondheidsverschillen en persoonsgerichte zorg.

In het nummer komen een aantal artikelen aan bod rondom persoonsgerichte zorg. In “De huisarts kan het verschil maken” schrijft Maria van den Muijsenbergh hoe kernelementen van de huisartsenzorg aansluiten op persoonsgerichte, integrale zorg, waarbij er is aandacht voor het hele verhaal van de patiënt, en voor alle factoren die zijn gezondheid beïnvloeden. Ook zijn er artikelen over de kracht van eenvoudige communicatie en tips voor de praktijk.

Landelijk expertisecentrum

Ook vanuit Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, wordt hard gewerkt aan het verminderen van gezondheidsverschillen en om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor laagopgeleiden en migranten duurzaam te verbeteren.

‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’

In westerse landen komt diabetes type 2 meer voor onder mensen met een lage sociaaleconomische status. Velen van hen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor te weinig kennis over de ziekte en inadequaat zelfmanagement. Het is van belang dat deze patiënten met diabetes beter geïnformeerd en begeleid worden. Om het vaardigheidsniveau van de diabetespatiënt te vergroten en de coachende vaardigheden van de zorgverlener te ondersteunen, heeft Pharos het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ ontwikkeld. De eerste resultaten van het inzetten van deze interventie zijn positief, schrijft Hester van Bommel in Bijblijven.

Speciaal voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg ontwikkelde Pharos samen met de NHG, Stichting Voorlichters Gezondheid (SVG), laagopgeleide diabetespatiënten en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’. Het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ is voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes, en zowel in print als digitaal beschikbaar via Pharos.