eHealth en digitaal dossier bij Gezondheidscentrum Maarssen

Gezamenlijk ICT-visie InEen, LHV en NHG

Er ligt één visie en plan voor digitalisering huisartsenzorg, opgesteld door InEen, LHV en NHG. De drie huisartsenorganisaties werken al jaren nauw samen aan de digitalisering van de zorg, en komen met een gezamenlijke visie met bijbehorende agenda. Hierin beschrijven ze hoe digitale infrastructuur huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen om de zorg te verbeteren.

In de huisartsenzorg is er sprake van een ‘digitaliseringsparadox’ concludeerde Nictiz in maart 2018 in een publicatie. Het paradoxale is dat huisartsen tevreden zijn over het dagelijks gebruik van ICT in hun praktijk, terwijl in de nabije toekomst een digitale transformatie noodzakelijk is om hun sleutelrol in de eerstelijnszorg te waarborgen. Een van de vijf fundamentele problemen die Nictiz benoemde, was het ontbreken van een landelijk gedragen toekomstvisie over digitalisering en een meerjarige roadmap voor de eerste lijn. Daar brengen InEen, LHV en NHG nu verandering in.

De wereld digitaliseert en de huisartsenzorg kan en wil daar niet bij achterblijven. Daarnaast is ICT een antwoord op de toenemende werkdruk en de krimpende arbeidsmarkt in de eerstelijnszorg. “Bovenal hebben we ICT nodig om de zorg in de regio rondom de patiënt in samenhang te organiseren en de patiënt daarbij te betrekken”, zegt Maarten Klomp in gesprek met De Eerstelijns. Hij is als InEen-bestuurslid intensief betrokken bij het ICT-dossier.

Samenwerking

InEen, LHV en NHG werken al jaren nauw samen aan de digitalisering van de zorg. Daarvoor is nu een gezamenlijke visie met bijbehorende agenda van activiteiten vastgesteld. “Met zijn drieën staan we voor huisartsen en huisartsenzorg in brede zin. Met deze tripartite visie kunnen we de digitaliseringsparadox doorbreken”, aldus LHV-bestuurder Carin Littooij.

Met het vaststellen van de visie hebben de drie verenigingen hun commitment uitgesproken om samen programma’s en projecten op te pakken op drie gebieden:

  • patiënt en zelfmanagement
  • huisartsenzorg en praktijkvoering
  • multidisciplinaire en regionale samenwerking

 

Roadmap

In een roadmap staan concrete projecten en programma’s die in samenhang uitgevoerd gaan worden. Concrete voorbeelden hiervan zijn: OPEN om online inzage in het eigen patiëntendossier mogelijk te maken, en Project XIS, waarin toetsbare eisen geformuleerd worden voor de systemen die huisartsen in hun dagelijks werk gebruiken. Deze roadmap wordt op korte termijn inhoudelijk verder uitgewerkt.