samenwerken_team

“Een persoonsgerichte aanpak werkt, ook bij collega’s”

Anna Bruns werkt bij de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) aan het inzetten van persoonsgerichte zorg bij de huisartsen en andere eerstelijnsbehandelaars in de regio. Na een positieve start in 2017 is de nieuwe lichting praktijkondersteuners, huisartsen en doktersassistenten overtuigen van de werkwijze nog best een opgave. Anna Bruns deelt de ervaring en successen uit de regio Almelo.

“In 2013 zijn we begonnen met de eerste pilot met zelfmanagement, in samenwerking met Menzis, de preferente verzekeraar in ons gebied. Drie huisartsenpraktijken deden daaraan mee, ieder met een eigen invulling, en ik begeleidde de professionals destijds door coaching on the job, met name gericht op de gesprekstechniek en attitude. Die pilot kenmerkte zich door ruimte voor eigen invulling en veel wederzijds vertrouwen tussen de praktijken, verzekeraar Menzis en de FEA”, zegt Bruns. “Wel rees na deze pilot de vraag: hoe kunnen we structurele financiering vinden voor zelfmanagement?”

Fundering

FEA diende een Kom Verder aanvraag in bij het Scan & plan programma van Zelfzorg Ondersteund. De aanvraag en het projectplan werden gehonoreerd en FEA kon met de middelen van ZO! verder opschalen in de regio.

Bruns: “Naast financiering hebben we ook veel gehad aan de gesprekken en de basis die door ZO! al gelegd was. Het principe van het Huis van persoonsgerichte zorg maakte voor mij gelijk duidelijk waar bij ons nog meer aandacht aan besteed kon worden. De eerste pilot draaide vooral om coachende gesprekstechnieken, terwijl je ook zorginkoop mee wil krijgen en de zorggroep wil uitrusten met kennis en kunde. Anders ontbreekt de fundering van het huis.”

“We zijn gestart in 2017 met 12 praktijken, dat aantal is nu gegroeid naar 16. Aankomend jaar gaan we door met de trainingen en intervisie bijeenkomsten, afgestemd op de behoefte van de praktijken”, aldus Bruns. Net als de persoonlijke benadering bij patiënten, wil Bruns insteken waar de huisartsenpraktijken in regio Almelo behoefte aan hebben. “Voor sommige huisartsenpraktijken ligt de nadruk op het consultmodel en coachende gesprekstechnieken, andere hebben behoefte aan een visie formuleren of hun eHealth implementatie. Het betekent dat wij ook persoons- en praktijkgericht werken, door praktijken te bezoeken en te horen wat ze nodig hebben.”

Dat doen we toch al?

“Persoonsgerichte zorg is voor iedere patiënt van toepassing: het draait om wat patiënt belangrijk vindt en wat zijn of haar agenda is om jou als professional te benaderen. Toch hoorden we regelmatig van praktijkondersteuners of huisartsen: persoonsgericht werken doen we toch allang? Tijdens de training proberen we duidelijk te maken: je kijkt vaak vanuit een medische ‘bril’. Waar we naar toe gaan is dat je gaat samenwerken met de patiënt en oog hebt voor de ‘bril’ van de patiënt. Wat is voor hem of haar belangrijk ten opzichte van zijn of haar gezondheid?”

Praktijk brede training

Als trainer en coach organiseerde Bruns – in samenwerking met Tactus Training en Advies – trainingen voor zorgverleners om coachende gespreksvoering toe te passen in hun spreekkamer. “We merkten dat een praktijk brede training ideaal was, waarbij zowel huisarts, doktersassistent en praktijkondersteuner gezamenlijk de trainingen volgden. Door de hele praktijk gezamenlijk te laten trainen was de kans dat de nieuwe attitude richting de patiënt ook geborgd werd, het grootst.” Naast trainingen organiseerde FEA intervisie-bijeenkomsten, maakten de zorgverleners video-opnames van de gesprekken met patiënten en oefenden ze met coachende gespreksvoering.

De coachende benadering van chronische patiënten is prettig voor beide partijen. Het maakt het consult afwisselend en geeft de patiënt ruimte om aan te geven wat voor hem of haar echt van belang is, zeggen deelnemers die de training hebben gevolgd. Een andere deelnemer: “De manier van vragen het bepaalt het antwoord. Dat wist ik wel, maar ben weer met de neus op de feiten gedrukt.” Het is volgens de deelnemers een andere manier van denken, hoewel men ook eerlijk is: niet altijd haalbaar bij ieder consult.