Drukbezochte bijeenkomst Kom Verder ambassadeurs

PGO Support was op maandag 27 mei de plaats voor een bijeenkomst voor Kom Verder ambassadeurs. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst gingen de ambassadeurs in gesprek met elkaar en met de organisatie van Zelfzorg Ondersteund, om gezamenlijk te bepalen hoe ervaringsdeskundigen hun kennis en expertise op gebied van eHealth, leefstijl en zelfredzaamheid kunnen inzetten, ook voor andere organisaties.

“Het is geweldig om te merken hoe enthousiast deze groep Kom Verder ambassadeurs is”, zegt Ellen Struijcken, coördinator Kom Verder ambassadeurs bij Zelfzorg Ondersteund. “Niet alleen wanneer ze via het netwerk van Zelfzorg Ondersteund hun kennis en ervaring delen bij bijvoorbeeld zorggroepen, maar ook bij de activiteiten die ze zelf initiëren. Ze voelen zich altijd ambassadeurs en zijn een voorbeeld van hoe het echt anders kan”.

“Een van de Kom Verder ambassadeurs deelde zijn ervaring bij een sessie met verpleegkundigen in een ziekenhuis. Hij zei: ‘Ik merkte dat het de verpleegkundigen echt emotioneel raakte toen ze door ons gesprek inzicht kregen in wat voor mij als patiënt belangrijk is.’ Zulke ervaringen onderstrepen voor ons het belang om deze groep ambassadeurs te ondersteunen.”

Nieuwe ontwikkelingen

Tijdens deze bijeenkomst kwamen diverse thema’s aan bod, zoals de ontwikkelingen binnen Zelfzorg Ondersteund, het Leefstijlplein, en het Kom Verder spel. Daarnaast werd een toelichting gegeven op OPEN, het landelijke programma welke de huisartsen in Nederland gaat ondersteunen bij het inzichtelijke maken van het dossier voor patiënten. Een belangrijke stap voor patiënten om meer grip te krijgen op de eigen gezondheid. Aan Kom Verder ambassadeurs is gevraagd mee te gaan denken over deze ontwikkeling.

Zelfregietool

Ook bogen de aanwezige ambassadeurs zich over de nieuwe website zelfregietool.nl en het belang van lotgenotencontact. “Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kunnen me veel beter helpen met praktische tips en de emotionele gevolgen dan professionals”, aldus een van de deelnemers. Een Kom Verder ambassadeur vult aan: “Vlak na mijn diagnose had ik behoefte om te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en al wat verder zijn in het ziekteproces.”

Op deze website kan de patiënt gemakkelijk lotgenoten vinden met ervaring, die bereid zijn om hun persoonlijke kennis en ervaring te delen met anderen. Je kunt er een vraag stellen en daarna wordt contact gelegd met iemand uit het netwerk die ervaringskundig is op dat onderwerp. Ook hiervoor hebben Kom Verder ambassadeurs zich beschikbaar gesteld. Ook worden allerlei verschillende zelfregiegroepen weergegeven en praktische informatie over diverse aandoeningen beschreven.

Kom Verder ambassadeurs zijn mensen met een chronische aandoening die zelf de regie hebben genomen (of willen gaan nemen) en hun gezondheid verbeterd hebben, ondersteund door hun familie of omgeving, andere ervaringsdeskundigen, zorgverleners of eHealth. Het zijn voorlopers, die anderen inspireren. Download hier de brochure over Kom Verder en de Kom Verder ambassadeurs.