Rotterdam (foto: Rick Ligthelm, Flickr)

Drie jaar Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord

Eind 2013 ging de Rotterdamse proeftuin van start als Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. Inmiddels hebben zich ruim veertig organisaties aangesloten. Met elkaar hebben ze hard gewerkt aan een geïntegreerde aanpak op het gebied van overgewicht, obesitas en diabetes in Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof. De Nederlandse Diabetes Federatie brengt een magazine uit over drie Expeditie jaren, en biedt een uitgebreid overzicht van projecten, evalueert het proces en trekt lessen voor de toekomst.

Expeditie Duurzame Zorg is het innovatieplatform van de Nederlandse Diabetes Federatie voor onderzoek, productontwikkeling en implementatie. De Expeditie kent onder andere enkele proeftuinen waar ideeën en producten worden getoetst en getest. Een van de proeftuinen was in Rotterdam, in de wijk Feijenoord. Feijenoord is een levendig stadsgebied met grote diversiteit, veel verschillende culturen en mooie initiatieven. Maar de wijk kent ook een hoge werkloosheid, armoede en wijkbewoners die kampen met een slechte gezondheid. Reden voor ruim veertig (zorg)organisaties om juist hier Expeditie Duurzame Zorg te starten, om op wijkniveau een geïntegreerde aanpak voor overgewicht, obesitas en diabetes in Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof te bieden.

Regionale en lokale netwerken

De partners van Expeditie Duurzame Zorg geloven in de innovatiekracht van regionale en lokale netwerken. Dat is het niveau waar echt het verschil gemaakt kan worden; waar de problemen evident zijn maar waar vaak ook reële en haalbare oplossingen voor handen zijn. Dat is gebleken in Feijenoord. De brede samenwerking heeft geresulteerd in tientallen projecten en mooie interventies opgeleverd: op het gebied van samenwerking tussen welzijn en zorg en tussen eerste en tweedelijns zorg; op het gebeid van preventie en vroeg-opsporing en het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen; op het gebied van zelfmanagement, leefstijlondersteuning en sociale netwerken voor laaggeletterden.

Belang van goede voorlichting

Een van de veertig organisaties die samen werken aan een geïntegreerde aanpak op wijkniveau is de Stichting Voorlichters Gezondheid. De Voorlichters Gezondheid verzorgen onderwijs en trainingen voor zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners, huisartsen en kraamverzorgenden, over diabetes in verschillende culturen, taal en gezondheid, en geboorte en kraamtijd in verschillende culturen. De stichting was instrumenteel bij de Rotterdamse proeftuin, die eind 2013 van start ging met ruim veertig organisaties. Lees hier een interview met oprichter Fadua El Bouazzaoui over de aanpak van de Voorlichters Gezondheid.

Download het magazine ‘Op Expeditie! Drie jaar NDF Expeditie Duurzame Zorg in Feijenoord. Terugblikken en vooruitkijken!’