Dit draaiboek faciliteert het organiseren van een patiëntenbijeenkomst

Voor zorgorganisaties en zorggroepen die patiënten meer willen betrekken in het zorgpoces, bij beleid en innovatie, heeft ZO! een draaiboek ontwikkelt. Bij zorggroep Huisartsen Gelderse Vallei werd de eerste patiëntenbijeenkomst heel positief ontvangen door zowel de praktijkondersteuners als aanwezige patiënten.

Dennis van de Rijt, trainer ‘persoonsgerichte zorg’ en als consulent bij ZO! betrokken, vertelt: “Zorggroepen vinden het soms lastig om patiënten te betrekken bij beleid en het vormgeven van persoonsgerichte zorg. Met dit draaiboek hebben we een hulpmiddel ontwikkeld waarmee zorgorganisaties eenvoudig aan de slag kunnen met het organiseren van een bijeenkomst. Organisaties kunnen er zelfstandig mee aan de slag, eventueel ondersteund met een gespreksleider die de bijeenkomst begeleidt.”

Ervaringen uit eigen praktijk

“Een bijeenkomst met professionals en patiënten kan een middel zijn om inzicht te krijgen in behoeften, zowel voor de patiënt zelf – waarbij een gespreksleider kan helpen om deze behoeften te formuleren en concretiseren – als voor de professional. Bovendien kan een bijeenkomst ook inzicht geven in hoe je met patiënten in gesprek gaat over wat voor hen belangrijk is en wat ze willen.”

Praktijkondersteuners, huisartsen en medewerkers worden uitgenodigd om een ‘eigen’ patiënt mee te vragen. “Het is voor individuele zorgverleners en patiënten soms lastig om een gevoel te krijgen bij thema’s als persoonsgerichte zorg, leefstijlverbetering of Positieve Gezondheid. Daarvoor kan een bijeenkomst ook nuttig zijn, om daar met elkaar meer idee en beeld bij te krijgen”, aldus Van de Rijt.

Positief ontvangen

Bij zorggroep Huisartsen Gelderse Vallei werd de patiëntenbijeenkomst heel positief ontvangen door zowel de praktijkondersteuners als aanwezige patiënten, vertelt Marijke ten Haaf, staffunctionaris eerstelijns zorgvernieuwing bij de zorggroep. “De praktijkondersteuners en patiënten vonden het heel leuk en interessant om aan mee te doen. Voor ons was het een manier om ervaring op te doen met het organiseren van een patiëntbijeenkomst, en input te verzamelen rond het thema leefstijl.”

“Wat is voor professionals en patiënten belangrijk als ze denken aan leefstijl-verandering of -verbetering? In de bijeenkomst konden we onze plannen toetsen en nieuwe inzichten krijgen.” Een van de inzichten van de bijeenkomst: of patiënten op dit moment gemotiveerd zijn om nog extra te werken aan hun leefstijl is heel persoonlijk en hangt af van wat ze belangrijk vinden om lekker in hun vel te zitten. De één vindt het belangrijk om te kunnen werken, de ander wil een reis kunnen maken en zich energiek en vitaal voelen, weer anderen willen vooral sociaal contact.

In persoonsgerichte gesprekken (al dan niet voorbereid door invulling van het Spinnenweb Positieve Gezondheid) is het belangrijk om de focus niet op ziekte, beperking of probleem te leggen, maar aan te sluiten bij wat iemand belangrijk vindt en waar iemand behoefte aan heeft. Ook dat was een van de conclusies van de patiëntenbijeenkomst. “Ook gaven veel patiënten aan dat ze bewegen leuker vinden als ze het samen met anderen kunnen doen en dat het ook gezellig is. Sommigen zijn bij een groep gekomen doordat ze in eerste instantie gestuurd zijn door een professional”, aldus Ten Haaf.

 

Bekijk hier het draaiboek patiëntenbijeenkomst. Wilt u meer informatie over het betrekken van patiënten of hulp bij de organisatie van een bijeenkomst, of heeft u vragen over het draaiboek? U kunt Dennis van de Rijt bereiken via 06 225 69 229 (www.hartvoordezaak.org) of ZO! via info@zelfzorgondersteund.nl.