Digitale ondersteuning voor hartfalen-patiënten

Met toevoeging van Empower van 24CARE zijn er inmiddels zes zelfzorgplatforms en meerdere zelfzorg-apps die aan de minimale basiseisen van gebruikers – patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars – voldoen. Joop Wallenburg en Freek Baars van 24CARE vertellen over het zelfzorgplatform Empower, waarmee patiënten met hartfalen een online platform hebben om vanuit huis hun metingen door te sturen.

Telemonitoring is het op afstand begeleiden van patiënten. Mensen met hartfalen kunnen thuis hun gewicht, bloeddruk en hartslag meten en doorgeven. Empower is een telemonitoring-platform, ontwikkeld samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het zelfzorgplatform toont meetresultaten zoals bloeddruk en gewicht, en biedt patiënten met hartfalen informatie en een forum om met andere ervaringsdeskundigen en lotgenoten in contact te komen. Ook biedt Empower de mogelijkheid om op afstand een hartritmefilmpje (ECG) te maken.

“Vanaf de start werken we nauw samen met cardioloog Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht, die zocht naar een nieuwe, digitale manier om patiënten met hartfalen op afstand, in hun thuissituatie, te begeleiden vanuit het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk”, zegt Joop Wallenburg. “We hebben in de afgelopen jaren een aantal validatierondes gedaan met artsen en patiënten om te zien of het systeem voldeed aan de wensen en eisen van alle gebruikers.”

Contact met behandelaar

Freek Baars, business developer bij 24CARE: “Het aantal chronisch zieken in Nederland neemt niet af, dat zal alleen maar toenemen in de toekomst. De belasting op zorgprofessionals wordt daardoor groter. Met Empower willen we een oplossing bieden waarbij patiënten met hartfalen zich op afstand gesteund voelen, en meer zelfredzaam kunnen worden. Niet alleen door telemonitoring en meten op afstand, maar vooral door goede informatievoorziening en zelf triage-vragenlijsten in te vullen.  Patiënten kunnen altijd contact opnemen met de behandelaar als dat nodig is, bijvoorbeeld via de geïntegreerde Beeldconsult functionaliteit.”

24CARE is de partner die Empower ontwikkelt: de zorgverleners bepalen de medische inhoud van het zelfzorgplatform. Baars: “We leveren het platform aan het ziekenhuis, huisarts en apotheek. Wij zijn als dienstverlener verantwoordelijkheid voor de levering van de apparatuur en de installatie van de weegschalen en bloeddrukmeters bij patiënten thuis. Ook beoordelen we of een patiënt in staat is om een telemonitoring-systeem veilig te gebruiken.”

Wallenburg: “Hartfalen-verpleegkundigen mogen niet overspoeld worden met onnodige meldingen. Algoritmes in de Empower software kijken naar iemands bloeddruk en gewicht en zoeken naar patronen in die meetwaardes. Op basis van die algoritmes presenteert Empower de patiënt een triage-vragenlijst. Uit die vragenlijst rolt een advies. Het aan de patiënt om actie te ondernemen, zoals bijvoorbeeld plasmedicatie veranderen of contact opnemen met de hartfalen-verpleegkundige.”

Een zelfzorgplatform moet passen in de bestaande zorgketen, gelooft Wallenburg. “We geloven in regionale transmurale afspraken tussen ziekenhuizen, apotheken, huisartsen en andere zorgorganisaties. De partners maken onderlinge afspraken over diagnostiek, behandeling en (terug)verwijzing van patiënten met hartfalen, de technologie is daaraan ondergeschikt. Met Empower willen we een ketenoplossing bieden, waar ketenpartners op aangesloten zijn en waar werkafspraken gemaakt zijn over opvang en monitoring van patiënten. Dat is bestendiger voor de toekomst.”

Duizenden patiënten met hartfalen

Patiënten zijn een belangrijk onderdeel van die keten. Baars: “Met Empower krijgt de patiënt echt de regie in het zorgproces. Zij beschikken over up to date informatie over hun aandoening en die informatie – als ze dat willen – delen met hun zorgverleners. Empower onderscheidt zich door de zorgverlener pas te betrekken als het daadwerkelijk nodig is. Zo wordt zelfzorg op een veilige en toegankelijke manier ondersteund.”

Nederland telt naar schatting zo’n 142.000 patiënten met hartfalen: slechts een klein deel van de patiënten die aan hartfalen lijden hebben de mogelijkheid om telemonitoring te gebruiken. Volgens onderzoek van de Hart&Vaatgroep ging het in 2017 om 1200 patiënten die daadwerkelijk gebruik maken van telebegeleiding. Daarom maakte de Patiëntenfederatie Nederland onlangs bekend zich in te zetten in 2018 om telemonitoring voor hartpatiënten – die dit willen en kunnen gebruiken – op te schalen.