Diabetes prikken zelfmanagement

Diabetes Academie organiseert avondnascholingen voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners

Mensen met diabetes hebben een twee tot vier keer verhoogde kans om hart- en vaatziekten te krijgen en daaraan te overlijden. Waardoor komen hart- en vaatziekten bij diabetes type 2 zo vaak voor? Hoe ervaart iemand met diabetes deze complicaties of de dreiging van het ontstaan ervan? Zijn mensen met diabetes op de hoogte van de risico’s en leefstijlinterventies? En wat weten ze over voorgeschreven medicatie?

Al deze vragen vormen de aanleiding voor Diabetesvereniging Nederland om een regionale avondnascholing te organiseren. De Nascholing ‘Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager: nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn’ wordt in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 op 20 verschillende locaties in Nederland georganiseerd. Deze nascholing wordt georganiseerd voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Hoe brengt u de verschillende diabetes- en vasculaire standaarden in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden om uw patiënt als actief gesprekspartner en deelnemer aan de voorgestelde behandeling te laten participeren? De nascholing biedt handreikingen en inspiratie om behandelmogelijkheden met patiënten te bespreken, met als doel betere therapietrouw en grotere gezondheidswinst.

Meer informatie?

In navolging op de eerdere succesvolle nascholing ‘Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2?’ organiseert de Diabetesacademie van Diabetesvereniging Nederland opnieuw een serie geaccrediteerde avondnascholingen voor huisartsen en praktijkondersteuners waarin ervaringsdeskundigen met diabetes hun expertise beschikbaar stellen. Meer informatie over het programma en de data zijn te vinden in de brochure, of via de website.