foto Anneke Vass e-Vita

Consulenten Scan & plan aan de slag

 Hoe vind ik een implementatie deskundige en welke hulp is er beschikbaar om ondersteunde zelfzorg in de praktijk te brengen? Het zijn vragen die kunnen leven bij zorggroepen die willen starten met de implementatie van ondersteunde zelfzorg, of de implementatie in hun organisatie willen versnellen. De coöperatie Zelfzorg Ondersteund start daarom Scan & plan: een programma waarbij consulenten zorggroepen vrijblijvend helpen om daadwerkelijk een stap verder te zetten met zelfmanagement. Per september start Anneke Vass als implementatie coördinator Scan & plan.

“Er gebeurt steeds meer op het gebied van ondersteunde zelfzorg in Nederland. In deze functie ga ik zorggroepen met elkaar verbinden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Wat weten we al uit de praktijk, hoe kunnen zorggroepen met elkaar in contact komen en met wie, hoe wordt voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden?”

Anneke is zelfstandig projectmanager in de gezondheidszorg. Eerder was ze betrokken bij de implementatie van het e-Vita COPD platform. Die functie combineert ze nu met de rol van implementatie coördinator. Ze gaat de praktische vertaling maken tussen beschikbare kennis en onderzoeken naar ondersteunde zelfzorg, en vragen vanuit de praktijk. “Vanuit mijn functie en ervaring als projectmanager ken ik de raakvlakken tussen de eerste lijn en ondersteunde zelfzorg.”

Consulenten Scan & plan

Anneke Vass is implementatiecoördinator Scan & plan bij de coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Anneke is zelfstandig projectmanager in de gezondheidszorg. Daarnaast is ze nog betrokken bij de implementatie van het e-Vita COPD onderzoek.

Arthur Eyck is programmamanager bij InEen. Hij houdt zich, onder meer, bezig met de programma’s Informatiebeleid en Innovatie. Hij was voorzitter van de Werkgroep Implementatie van ZO!. Hij is als programmasecretaris bij ZonMw betrokken geweest bij verschillende praktijkprogramma gericht op de eerste lijn en preventie. Daarbij ging zijn bijzondere belangstelling uit naar implementatievraagstukken.

Stephan Hermsen begon in het bedrijfsleven en stapte na zeven jaar over naar een zorgverzekeraar. Bij VGZ werkte hij onder meer met cliënten en zorgverleners samen binnen de psychiatrie. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Vilans, kennisinstituut op het gebied van de langdurige zorg. Als adviseur begeleidt hij verschillende zorggroepen op het gebied van persoonsgerichte zorg, waarbij zelfmanagement ondersteuning een belangrijk onderdeel is. “Als consulent voor Zelfzorg Ondersteund kom ik goed tot mijn recht omdat ik zorggroepen kan helpen bij de vertaling van hun behoeften en deze samen met de patiënten en zorgverzekeraar tot uitvoering te brengen. In juli en augustus heb ik met bijna tien zorggroepen gesproken en er zit veel energie, die we nu samen kunnen omzetten in een volgende stap.”

Nicole van Loy werkt vanuit verschillende rollen en posities al twintig jaar op het brede terrein van zorg en welzijn. Zo werkte zij jarenlang als projectleider op het ministerie van VWS en bij verschillende zorgverzekeraars. In de rol als consultant/adviseur is het accent van haar interesse en de opdrachten steeds meer op strategie en innovatie komen te liggen. Vanuit die rol is zij ook betrokken geraakt bij Zelfzorg Ondersteund waar ze samen met Pieter Jeekel nu de directie vormt. Daarnaast is ze actief als bestuurslid van WeHelpen, een online platform dat hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar brengt. “Het is mooi om als consulent te zien hoeveel gedrevenheid er is om met elkaar werkelijk het verschil in de zorg te gaan maken.”

Versnelling

Implementatie op maat sluit aan bij de fase waarin de coöperatie Zelfzorg Ondersteund zich nu bevindt. Pieter Jeekel, directeur van ZO!, licht toe: “Sinds de oprichting van de coöperatie in 2013 is er veel bereikt. Zo hebben we onder meer pre-concurrentieel afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over ondersteunde zelfzorg, zijn er vijf landelijke ontwikkelpilots aan de slag gegaan, zijn er minimale basiseisen geformuleerd die de basis vormen voor het toetsingsproces van zelfzorgplatforms, en is er een instrumentenkiezer beschikbaar met alle kennis rondom ondersteunde zelfzorg. We merken een versnelling, waardoor ZO! ook een nieuwe fase ingaat: we gaan minder bezig met de ‘voorbereidingen’ en steeds meer met de werkelijke versnelling van de implementatie.”

“Vanaf juni hebben we met de campagne implementatie op maat en met behulp van de consulenten daadwerkelijke stappen gezet met de implementatie bij zorggroepen”, aldus Jeekel. De ambitie is om in 2016 52 zorggroepen ondersteund te hebben bij de ontwikkeling van hun zelfmanagement strategie en implementatie.

“ZO! begeleidt een vijftal landelijke ontwikkelpilots. Daarnaast zijn zorggroepen op eigen initiatief aan de slag gegaan. En er zijn zorggroepen die nieuwe projecten gaan starten, in de loop van dit jaar of begin 2016. We willen leren van de opgedane ervaringen en met raad en daad ondersteunen waar nodig”, zegt Vass. “Het is belangrijk dat ondersteunde zelfzorg, waarbij patiënten de mogelijkheden en hulp krijgen om met hun chronische ziekte te leven, van de grond komt. Ik word er blij van om bij te dragen aan deze relevante ontwikkeling in de zorg.”