Nationale Preventieakkoord gelanceerd: voor terugdringen overgewicht en alcohol is extra inzet nodig

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft na maanden onderhandelen met zeventig partijen het Nationale Preventieakkoord gepresenteerd. Daarin staan maatregelen om Nederland gezonder te maken, zoals rookruimten die verboden worden en de prijsverhoging van sigaretten. Ook komen er meer waterpunten, gezondere kantines en geen suikerhoudende frisdranken op scholen, en een beperking van de korting op alcohol. Toch was er ook al snel kritiek op het akkoord. Voedingsdeskundigen zeggen dat er meer nodig is en volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden de doelen van dit akkoord niet gehaald met de aangekondigde maatregelen.

De ambities van het Nationaal Preventieakkoord voor roken bij volwassenen zijn mogelijk te realiseren met de voorgenomen maatregelen. Bij problematisch alcoholgebruik en overgewicht lijken de ambities niet haalbaar met het overeengekomen pakket aan maatregelen en zijn extra maatregelen nodig om die te realiseren, concludeert het RIVM. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu analyseerde de mogelijke impact van het Nationaal Preventieakkoord.

Drie thematafels

Voor Paul Blokhuis (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is het Nationaal Preventieakkoord een van de belangrijkste opdrachten uit het regeerakkoord. Aan drie thematafels  – roken, het tegengaan van overgewicht/stimuleren van gezond eten en problematisch alcoholgebruik – is onderhandeld over doelen en maatregelen. Het akkoord wat er nu ligt beschrijft per onderhandelingstafel deze doelen en maatregelen.

Urgentie is hoog

Blokhuis noemt de urgentie hoog. “Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken grote gezondheidsproblemen voor heel veel mensen. Jaarlijks sterven zo’n 20.000 Nederlanders door roken. Overgewicht staat met stip op twee als de belangrijkste oorzaak van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en zelfs 40% van alle gevallen van diabetes type 2. Alcohol veroorzaakt jaarlijks zo’n 3000 gevallen van kanker en is de hofleverancier van de verslavingszorg. De urgentie is dus hoog. Daarom komen we samen in actie met het Nationaal Preventieakkkoord, bovenop alle goede initiatieven die er al zijn.”

Lees meer op ZorgenZ.nl – Nationaal Preventieakkoord: start van een beweging.

Hier kunt u het Nationale Preventieakkoord, de publieksversiede infographic, de quick scan mogelijke impact en de Kamerbrief downloaden.