bijeenkomst ondersteunde zelfzorg

Bijeenkomst Ondersteunde Zelfzorg in Nederland op 4 december 2014

Veel interesse voor tweede landelijke kennissessie Zelfzorg Ondersteund!

Ruim 140 deelnemers en 40 zorggroepen waren 4 december aanwezig op de tweede kennissessie Ondersteunde Zelfzorg in Nederland bij Domus Medica in Utrecht. Zorgverleners, patiënten(vertegenwoordigers), praktijkondersteuners en huisartsen, kwaliteitsmedewerkers en zorgverzekeraars uit heel Nederland kwamen bij elkaar om ervaringen en kennis te delen en inspiratie op de doen.

“Normaal houden we ons bezig met het ondersteunen van de patiënt, maar vandaag ondersteunen we ook elkaar”, opent Chiel Bos, voorzitter van de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!), de bijeenkomst. Zelfmanagement betekent volgens Pieter Jeekel, directeur van ZO!, een whole system approach. Het is een systeemverandering die draait om geïnformeerde patiënten, getrainde en gemotiveerde zorgprofessionals, de juiste ICT-tools en zorgprocessen die optimaal ingericht worden. De deelnemers gaan in zes workshops in op die thema’s.

House of care

Jeekel kondigt ook aan dat op 17 december een implementatiekoffer beschikbaar komt voor iedereen die met zelfmanagement wil starten, of al bezig is maar wil verbeteren of ondersteuning en informatie nodig heeft.

Uitgangspunt voor de implementatiekoffier is het van oorsprong Britse house of care model. Het house of care is een raamwerk dat zorggroepen kunnen gebruiken om te komen tot een systematische aanpak van ondersteunde zelfzorg. Door het als een huis te presenteren is direct duidelijk dat de bouwstenen van de zorgverlening stevig moeten zijn en goed in elkaar moeten passen – anders stort het huis in elkaar.

Workshops

In zes parallelle workshops gaan de deelnemers uit elkaar, om de resultaten in een plenaire afsluiting met elkaar te delen. Jan Joost Meijs van Gezondheidscentrum De Roerdomp en Anique Jansen van Achmea begeleiden de workshop ‘leefstijl en contractering’, over levensstijlaanpassingen en het promoten van gezondheid onder patiënten. In Gezondheidscentrum Nijkerk zijn goede ervaringen opgedaan met de Nijkerk Diabetes Challenge, andere voorbeelden zijn gezamenlijke sportactiviteiten en kookclubs die zorgverleners en patiënten organiseren.

Bart Brandenburg van Medicinfo – tevens lid van de werkgroep tooling van ZO! – presenteert de resultaten uit de workshop ‘tooling’. ZO! heeft breed gedragen basiseisen ontwikkeld voor zelfzorgplatforms (ICT-toepassingen) die voor zelfmanagement gebruikt worden, maar hoe gaat dat proces verder, en welke feedback hebben zorgaanbieders op de basiseisen?

Ingeborg Weuring, programmamanager ketenzorg bij zorggroep Medrie, deelt op het podium de conclusies uit de workshop ‘procesinnovatie’. Uit die workshop blijkt dat deelnemers een duidelijke rol zien weggelegd voor ZO!, onder meer door ondersteuning te bieden in de vorm van een stappenplan of richtlijn voor zorgoptimalisatie en implementatie. Ook is er volgens Weuring behoefte aan een concreet overzicht van trainingen en instrumenten op het gebied van zelfmanagement.

Zo ondersteunde zelfzorg

Gedragsverandering

Belangrijk thema tijdens de tweede kennissessie is de gedragsverandering die nodig is om zelfmanagement te implementeren, zowel aan de kant van patiënten als bij zorgverleners.

De Nederlandse Diabetes Federatie, Ineen, en Vilans organiseren de workshop over effectieve methoden om zorgverleners te ondersteunen bij de rolverandering. Een organisatie vertrekt vanuit een visie: waar wil je naartoe, en wat wil je bereiken? Uit de workshop blijkt het belang een visie die niet vanuit hogerhand wordt opgelegd, maar beleeft en ervaren wordt door zorgverleners. Scholing en training is essentieel, maar zelfmanagement leren zorgprofessionals ook in de praktijk, en dat maakt coaching on the job belangrijk. Uit de workshop blijkt dat reflectie met collega’s cruciaal is: wat doen we goed, en waar lopen we tegen aan?

Inge Beers, procesbegeleider bij Zorggroep Almere, deelt de resultaten van de workshop ‘verandermanagement: 10 gouden tips bij de opstart’, georganiseerd in samenwerking met CbusineZ en Vilans. Creëer draagvlak door duidelijk te formuleren wat zelfmanagement is, creëer een veiligheid omgeving en werk bottom-up, zijn enkele take away messages.

Jeroen Havens van CBO en Angela van Rooij van de Diabetes Vereniging Nederland vertellen over de resultaten van de workshop ‘10 tips om patiënten te ondersteunen en motiveren’. Met behulp van deelnemende patiënten die tijdens de workshop hun persoonlijk ervaringen en verhalen delen, groeit de lijst met tips om patiënten te ondersteunen en motiveren.

Foto’s

Klik hier om naar de fotogalerij te gaan.

Presentaties

Tools voor inbedding van zelfzorg in de praktijk – i.s.m. Zorg Binnen Bereik en de zorgroepen Medrie en DOH

Hoe verder met tooling en zelfzorgplatforms? – i.s.m. Vereniging voor eHealth, NHG en Nictiz

10 tips om patiënten te ondersteunen en motiveren – i.s.m. Diabetes Vereniging Nederland, CBO, VGZ en NPCF

Effectieve methoden om zorgverleners te ondersteunen bij de rolverandering – i.s.m. Nederlandse Diabetes Federatie, Ineen, en Vilans

Contractering: leefstijlinterventies en tips voor lokale samenwerking – i.s.m. Achmea, Gezondheidscentrum Roerdomp, Lijfstyle

Verander management: 10 gouden tips bij de opstart – i.s.m. CbusineZ en Vilans

Einddia workshop patiëntactivatie en afsluitende presentatie (Pieter Jeekel)

 

Deelnemerslijst kennissessie 4 december