“Het zelf doen, met zo nodig hulp”

Meer tijd en aandacht voor de context van een patiënt, meer ruimte voor een persoonlijke benadering. Koepels van zorgverleners en zorgorganisaties buigen zich over een nieuw consultmodel, waarmee het consult in de spreekkamer bij de huisarts of in het ziekenhuis een andere vorm en inhoud krijgt. Zelfzorg Ondersteund licht in een serie interviews de initiatieven toe. Deze week: het Bettery Instituut over de systeemverandering van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG).

Fysiotherapeut Marijn Aalders en huisarts Louis Overgoor delen de missie om gezondheid te bevorderen. In 2003 leidde dit tot een nieuw idee voor effectieve gezondheidsbevordering, de GG/ZZ-visie. Marijn Aalders: “Vanuit deze visie begin je bij de persoon, de mens achter de aandoening, en werk je samen aan verbetering van het persoonlijk en sociaal functioneren.”

Inmiddels leiden Aalders en Overgoor vanuit het Bettery Institute professionals in de zorg, bij gemeenten en in het sociale domein op volgens de visie: van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG). “Mensen willen graag werken aan het versterken van hun gezondheid en hun functioneren. Dat werkt beter vanuit eigen wil, zin en plezier dan wanneer een autoriteit, zoals een arts of praktijkondersteuner, dat voorschrijft. Zelf doen met zo nodig hulp, daar gaat het om, dat is de basis van onze visie ‘van ZZ naar GG’”, aldus Aalders.

Succes van BigMove

“Met onze visie hebben we het BigMove programma ontwikkeld, een GGZ-programma van zes maanden voor mensen met psychische klachten, eventueel in combinatie met lichamelijke klachten waardoor ze niet verder komen in hun ontwikkeling”, zegt Aalders. “In plaats van te kijken naar wat mensen niet kunnen, kijken we bij BigMove juist naar wat mensen wel kunnen. Het is een vernieuwde aanpak in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen gaan in groepsverband aan de slag met elkaar. Ze gaan doen en ervaren, hun grenzen verleggen, en hebben daarnaast een aantal individuele gesprekken met een GZ-psycholoog.”

Inmiddels zijn er 25 BigMove vestigingen waar mensen terecht kunnen in heel Nederland. De methode wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed wanneer mensen een verwijzing van de huisarts hebben. “Het effect van het programma is dat mensen zich gezonder voelen, meer invloed ervaren op hun gezondheid, actiever worden en meer sociale contacten hebben”, blikt de fysiotherapeut terug.

Brede blik

Met Bettery helpen Aalders en haar collega’s zorgorganisaties, gemeentes en bedrijven om breder te kijken dan alleen ziekte en zorg. Een systeemverandering, noemt ze het. “Vanuit de ervaring dat aandacht voor gezondheid en gedrag een veel sterkere motivator is dan ziekte en zorg, hebben we bij Bettery een gespreksmodel en trainingen ontwikkeld” aldus Aalders. “In de trainingen stimuleren we bijvoorbeeld praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, sociale wijkteams en huisartsen om na te denken over wat er nodig is in hun organisatie om gezondheid en gedrag voorop te zetten, in plaats van ziekte en zorg. Er zijn zo veel verschillende factoren die van invloed zijn op iemands gedrag en leefstijl. Laten we proberen om het verhaal boven tafel te krijgen, bijvoorbeeld tijdens een consult.”

Wat is belangrijk?

Bettery heeft een gesprekstool ontwikkeld met als doel dat de patiënt zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin en een stap maakt om hier een ontwikkeling in te maken. Het GG-gesprek bestaat uit drie fasen met elk een eigen doelstelling en rol. De behoefte, het oordeel en het plan van de patiënt is leidend, de professional voegt zo nodig kennis en kunde toe, verklaart Aalders. Van professionals vraagt die aanpak een open en geïnteresseerde houding, volgens haar.

Wat mensen drijft

“Ons doel is dat mensen zich eigenaar voelen van hun gezondheid, waardoor zij hun gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen. Bettery begeleidt deze veranderingen in zorg en welzijn.”

Het sluit naadloos aan bij het concept positieve gezondheid van Machteld Huber: ook als je chronisch ziek bent, kun je gezondheid ervaren, dat is de gedachte achter positieve gezondheid. Aalders: “De omslag van ZZ naar GG werkt niet alleen voor medische professionals of zorgverleners in het sociale domein. Waarom zou iemand in het bedrijfsleven ook niet getraind kunnen worden in gezondheid en gedrag?”

De professionals die de training bij Bettery hebben gedaan delen vaak hun ervaring met deze nieuwe manier van werken. Soms voelt het nog onwennig, geven sommige zorgverleners toe. “Ik voelde me een slechte dokter”, bekende een huisarts die bij een patiënt aangaf ook niet te weten wat voor haar het beste was. “Ik wilde haar juist activeren om ook zelf na te denken.” Een andere ervaring van een huisarts: “Ik knip een consult in twee delen. We hebben het eerst over de medische stand van zaken, zoals uitslagen of meetwaardes. Daarna zeg ik: en nu gaan we kijken naar jou, als persoon. Dat zorgt bijna altijd voor activatie bij mijn patiënten. We gaan het nu over mij als persoon hebben, zie je ze denken.”

Meer informatie over het gespreksmodel en Bettery is te vinden via bettery.nl.

Eerder verschenen in deze serie over nieuwe modellen voor consultvoering: