training coaching on the job

‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’ maken samen beslissen makkelijker

De methoden ‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen‘ blijken succesvol te zijn: steeds meer patiënten en zorgverleners zijn er bekend mee en daar waar het daadwerkelijk wordt ingezet, zijn zij beiden zeer enthousiast. De methoden hebben tot doel (het bewustzijn van) samen beslissen in de zorg te stimuleren. Nivel concludeert in nieuw onderzoek dat beide methodes op grotere schaal worden toegepast dan oorspronkelijk gedacht.

Samen beslissen is een proces waarin zorgverlener en patiënt in samenspraak beslissen welke zorg het best past bij de zorgvraag van de patiënt. Dit proces maakt de informatie over behandelopties en consequenties daarvan transparanter voor patiënten. Uit onderzoek is bekend dat samen beslissen daarnaast een positieve invloed op het zorgproces heeft. Hoewel methodes als ‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’ op meer en meer plekken gebruikt worden, wordt samen beslissen nog lang niet altijd toegepast in de praktijk.

Drie goede vragen

Het instrument ‘3 goede vragen’ geeft de patiënt handvatten – in de vorm van drie vragen aan de arts – om de behandelopties én de eigen voorkeuren te bespreken. Doel is patiënten en zorgverleners bewust te maken van de mogelijkheid om samen te beslissen over de best passende zorg voor de patiënt. ‘3 goede vragen’ komen uit het buitenland en zijn door Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met tien grote patiëntenorganisaties, naar Nederland gehaald.

Nivel-onderzoeker Linda Springvloet: “Aanvankelijk concentreerde de toepassing zich vooral op de medisch-specialistische zorg, maar ook in de eerste lijn blijken de vragen prima toepasbaar te zijn. Ondanks de overkoepelende campagne en de overwegend goede ervaringen van mensen die de drie vragen gebruiken, zijn ze bij veel professionals en patiënten nog onbekend. Daar is nog winst te behalen.”

‘Beslist Samen!’ leidt tot meer inzicht in ziekte en behandelingsmogelijkheden

Het implementatieproject ‘Beslist Samen!’ helpt bij het veranderen van zorgprocessen om zodoende meer samen te kunnen beslissen. Binnen het project zijn 12 ziekenhuizen gestart met het inbedden van ‘samen beslissen’ in hun zorgprocessen. Het enthousiasme bleek groot: aanvankelijk was het doel het project te implementeren in 24 zorgprocessen verspreid over deze ziekenhuizen, maar gaandeweg werden dit er 56.

Nivel-onderzoeker Nanne Bos: “Om samen beslissen te implementeren is het nodig om zorgprocessen hierop in te richten en belemmeringen om samen te beslissen weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door in een multidisciplinair overleg niet alleen de medisch beste behandeling te bespreken, maar ook goede alternatieven die aansluiten bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Dergelijke initiatieven helpen artsen en patiënten meer opties te verkennen en de behoeften en voorkeuren van de patiënt op tafel te krijgen.”

Meer informatie over het onderzoek naar samen beslissen via Nivel.nl. Of bekijk de pagina Een ander gesprek van ZO!.