Coöperatie Zelfzorg Ondersteund! publiceert nieuwe basiseisen en normenkader voor 2018

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund publiceert deze week de jaarlijkse update van de basiseisen en het normenkader. Hiermee kunnen leveranciers van digitale programma’s voor ondersteunde zelfzorg toetsen of hun aanbod voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door gebruikers en experts. De leveranciers op de lijst van goedgekeurde zelfzorgplatforms van Zelfzorg Ondersteund zijn allemaal up-to-date.

Zelfzorg Ondersteund (ZO!) publiceert sinds 2014 jaarlijks een nieuwe versie van de basiseisen en het normenkader voor ondersteunde zelfzorg. Met deze documenten kunnen auditors toetsen: leveranciers die deze toetsingsprocedure succesvol doorlopen komen op de lijst van zelfzorgplatforms die ZO! aanbeveelt. Op basis van deze lijst kunnen zorggroepen eenvoudiger een toepassing kiezen die voldoet aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts.

Nieuw in de versie van 2018 is dat de basiseisen en het normenkader zijn opgesplitst in drie losse onderdelen:

  1. De eisen voor de basis van een persoonlijke gezondheidsomgeving (basis-PGO);
  2. De eisen voor zelfzorgmodules. Deze gaan over algemene functies voor ondersteunde zelfzorg, zoals het individueel zorgplan en diensten als eConsult, eRecept en eAfspraak;
  3. De eisen voor zelfzorg apps. Dit betreft vaak meer specifieke zelfzorgfuncties, zoals de app van een meetapparaat of andere gespecialiseerde toepassingen.

Door deze splitsing bereidt ZO! zich voor op de samenwerking en integratie met MedMij. Het MedMij-afsprakenstelsel, dat in de loop van 2018 in werking treedt, bevat vergelijkbare eisen als het basis-PGO gedeelte van ZO! Beide organisaties streven ernaar om toetsing en beheer met ingang van 2019 op één plek te beleggen.

Goedgekeurde zelfzorgtoepassingen met succes door jaarlijkse test

De wereld van ondersteunde zelfzorg ontwikkelt zich snel. Het is belangrijk dat leveranciers blijven voldoen aan de veranderende eisen die aan digitale zelfzorgtoepassingen worden gesteld. Het toetsingsproces van ZO! bestaat daarom uit een driejaarlijkse audit door een onafhankelijke auditor. In de tussenliggende jaren laten de leveranciers zien dat zij nog steeds aan de eisen voldoen door een gedetailleerde zelfbeoordeling uit te voeren. De resultaten daarvan worden door ZO! getoetst. In de loop van 2017 hebben alle leveranciers op de lijst van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund via dit proces laten zien dat zij up-to-date zijn en blijven.

Meer informatie over het toetsingsproces is te vinden via de pagina Zelfzorgplatforms. Alle documenten zijn daar ook als download beschikbaar.