Mirjam, een laaggeletterde patiënt, vertelt over de methodiek 'Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden' die in haar huisartsenpraktijk wordt toepast. Een stapsgewijze...

Mensen met diabetes type 2 krijgen meestal te horen dat de aandoening ongeneeslijk is. Maar volgens William Cortvriendt - arts...