astma COPD

Beter omgaan met chronische longziekte door steun uit omgeving

Een aanzienlijk gedeelte van de mensen met astma of COPD ontvangt informele ondersteuning van mensen uit hun naaste omgeving. Deze ondersteuning is belangrijk omdat het mensen met astma of COPD helpt om beter om te gaan met hun longziekte thuis en om actief betrokken te zijn bij de behandeling of controles voor hun longziekte. Echter niet voor iedereen met astma of COPD is gewenste ondersteuning vanuit de naaste omgeving gemakkelijk beschikbaar. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL in samenwerking met het Longfonds.

Er wordt van mensen met een chronische ziekte verwacht dat zij zoveel mogelijk zelf doen in de dagelijkse omgang met (de gevolgen van) hun ziekte, samen met de mensen uit hun omgeving. Een derde van de mensen met astma en de helft van de mensen met COPD krijgt praktische of emotionele ondersteuning van mensen uit hun naaste omgeving.
Negentwintig procent van de mensen met astma en 38% van de mensen met COPD geeft aan dat zij door de ondersteuning van de mensen uit hun naaste omgeving (heel) veel beter om kunnen gaan met hun longziekte. Dit geldt met name voor mensen met astma of COPD die relatief veel klachten ondervinden van hun longziekte.

Belang van ondersteuning voor eigen rol in behandeling en controles

Mensen met astma of COPD die door de ondersteuning van naasten beter om kunnen gaan met hun longziekte, zijn vaker actief betrokken bij de behandeling of controles die zij krijgen voor hun longziekte. Zo denken zij bijvoorbeeld mee over het invullen van hun dossier of over de frequentie van controles. Ook zijn zij vaker betrokken bij beslissingen die er genomen worden in de behandeling of controles voor hun longziekte, bijvoorbeeld over medicatie.

Hulp vragen

Een gedeelte van de mensen met astma of COPD ervaart knelpunten om hulp te vragen. Zo voelt 16% van de mensen met astma en 28% van de mensen met COPD zich bezwaard om hulp te vragen. Ook weet een kwart van de mensen met astma en 40% van de mensen met COPD niet bij wie zij terecht kunnen als zij hulp nodig hebben. Bijna een kwart van de mensen met COPD geeft aan dat zij geen mensen in de naaste omgeving kennen met de juiste kennis of vaardigheden om hen te helpen.

Het onderzoek Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD is te downloaden via NIVEL.