Welke volgende stap genomen kan worden hangt af van waar de zorggroep staat, aldus Pieter Jeekel

Artikel in Bijblijven: Ondersteuning van zelfmanagement loont

Afgelopen zomer publiceerden Pieter Jeekel, directeur van Zelfzorg Ondersteund, en Marije Wilmink, zelfstandig journalist, het artikel Ondersteuning van zelfmanagement loont in Bijblijven. Bijblijven is een praktisch nascholingstijdschrift voor de huisarts en huisarts in opleiding.

Met de stijging van het aantal chronisch zieken staat de zorg ook onder steeds grotere druk. Steeds meer zorgverleners raken ervan overtuigd dat het van evident maatschappelijk belang is die druk te verlichten en mensen meer stappen te laten zetten om zelf de gezondheid te verbeteren. “De vraag is niet: moeten we aan zelfmanagement doen? De vraag is eerder: hoe organiseer je de ondersteuning die patiënten nodig hebben bij deze zelfzorg?”, aldus de auteurs.

Voordelen voor patiënt, zorggroep, huisarts

Deze bijdrage beschrijft waarom de betrokken partijen samenwerken bij implementatie van zelfmanagement, welke ondersteuning wordt geboden aan de zorgverleners en of het loont. Daarnaast gaan de auteurs in op wat al bekend is over wat wel en wat niet werkt op het gebied van zelfmanagement. Ook licht deze bijdrage de voor- en nadelen toe voor de patiënt, zorggroep, huisarts en praktijkondersteuner.

Ook de steeds belangrijkere rol van eHealth voor de implementatie van zelfmanagement en ondersteuning van patiënt en zorgverlener komt aan bod. Aan het woord komt bijvoorbeeld huisarts Stijn van Kerkhoven. Het is niet zo dat hij sinds de invoering van een zelfzorgplatform zijn patiënten gemiddeld genomen minder vaak ziet dan voorheen. “Bij een kleine groep patiënten, die heel goed ingesteld zijn op hun medicijnen, is dat misschien zo. Andere patiënten zie ik net zo vaak als vroeger. Maar de impact van het patiëntencontact wordt enorm vergroot. En dat ik geen acuut hartfalen of een ontregelde diabetespatiënt meer heb gezien sinds 2012: het is statistisch misschien niet significant, maar ik ben er heel blij mee.”

Het volledige artikel is te vinden via de online editie van Bijblijven en als PDF.