Zelfzorg Ondersteund

Door eHealth, motiverende consulten, leefstijl-aanpassingen én hun omgeving worden mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, ondersteund om het gezondste uit zichzelf te halen. [Coöperatie Zelfzorg Ondersteund is in liquidatie.]