Zoeken:

Samen maken we ons sterk voor ondersteunde zelfzorg in Nederland

Wij willen dat mensen in Nederland met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, het gezondste uit zichzelf kunnen halen, zodat zij een hoge kwaliteit van leven kunnen behouden en zo veel mogelijk eigen regie hebben.

In de coöperatie Zelfzorg Ondersteund werken vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om ondersteunde zelfzorg een logisch en integraal onderdeel te maken in het leven voor iedereen met een (chronische) ziekte in Nederland. Lees meer over de coöperatie Zelfzorg Ondersteund.

Ervaringsdeskundige

Bent u ervaringsdeskundige?
Heeft u een chronische aandoening zoals COPD, diabetes of een hart- of vaatziekte, en bent u benieuwd wat ondersteunde zelfzorg voor u kan betekenen? Ontmoet de Kom Verder ambassadeurs, ervaringsdeskundigen en patiënten die grip hebben gekregen op hun ziekte en gezondheid, bijvoorbeeld door hun leefstijl aan te passen. Zij zetten hun ervaringsdeskundigheid in om zorgverleners en andere patiënten te informeren en inspireren.

Lees meer

Zorggroepen

Werkt u bij een zorgorganisatie of zorggroep?
Ondersteunde zelfzorg een onderdeel maken van de uw zorgpraktijk. Hoe pakt u dat aan? ZO! kan helpen met financiële middelen, advies, kennis en onderzoek.

Werkt u bijvoorbeeld als manager, kwaliteits- of beleidsmedewerker? Bekijk hier hoe Zelfzorg Ondersteund op organisatieniveau ondersteuning biedt, en welke zorgorganisaties en zorggroepen reeds aangesloten zijn.

Lees meer

Praktijkondersteuner & huisarts

Bent u zorgverlener?
Ontmoet andere zorgverleners die de rol van coachende zorgprofessional op zich nemen, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten.

Zij geloven in persoonsgerichte zorg, ondersteund door bijvoorbeeld ICT en hulpmiddelen. Maak kennis met patiënten en mantelzorgers die dankzij ondersteunde zelfzorg grip hebben op hun ziekte en gezondheid.

Lees meer

Over Zelfzorg Ondersteund

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund! is een samenwerkingsverband van patiëntenvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, die zich samen sterk maken voor de implementatie en opschaling van ondersteunde zelfzorg in Nederland. Meer lezen over de coöperatie Zelfzorg Ondersteund?

Back to Top