Samen maken we ons sterk voor ondersteunde zelfzorg in Nederland

Wij willen dat mensen in Nederland met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, het gezondste uit zichzelf kunnen halen, zodat zij een hoge kwaliteit van leven kunnen behouden en zo veel mogelijk eigen regie hebben.

 

In de coöperatie Zelfzorg Ondersteund werken vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars samen om ondersteunde zelfzorg een logisch en integraal onderdeel te maken in het leven voor iedereen met een (chronische) ziekte in Nederland.

"Hoe kan ik leren omgaan met een chronische aandoening?"

- Huub

"Ik hoef geen lijstjes meer af te vinken of waardes in te vullen"

- Stijn, huisarts