Zoeken:

Zelfzorgapps en -platforms

ICT kan patiënten met een chronische aandoening helpen om, samen met hun zorgverlener, aan hun gezondheid te werken. We noemen die ondersteunde ICT ook wel ‘zelfzorgplatform’: een online platform om contact met een zorgverlener te onderhouden, meetwaarden zoals gewicht, bloeddruk en hartslag in te voeren, en persoonlijke gezondheidsdoelen bij te houden. Of het nou om diabetes, COPD, hartfalen of een andere aandoening gaat, met een zelfzorgplatform of app kan een patiënt online zijn of haar gezondheidsdoelen en actuele meetgegevens bijhouden, ondersteund door zorgverleners en zijn of haar omgeving.

Gecertificeerde zelfzorg-apps

Zelfzorg Ondersteund houdt een overzicht bij van mobiele zelfzorg appplicaties (apps) die voldoen aan het normenkader 2017 en de basiseisen voor platforms en apps ondersteunde zelfzorg. Deze apps voldoen aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts. Deze lijst met zelfzorg-apps breidt zich gedurende het jaar uit.

Status Naam zelfzorg applicatie Naam leverancier Zorgaanbieders die dit
zelfzorgplatform gebruiken
Contactpersoon leverancier
goedgekeurd Umenz App & Umenz PRO applicatie Umenz Umenz Benelux B.V.
Franciscusweg L4
1216 SK Hilversum
www.umenz.com
goedgekeurd cBoards Caresharing
 • Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO)
 • GHO-GO Holding B.V.
 • Coöperatieve Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN)
 • ROHA B.V.
 • Zorggroep West Alblasserwaard (ZGWA)
Robbert van Thiel
hello@caresharing.com
020 2149 222
www.caresharing.com/cboards

 

Gecertificeerde zelfzorgplatforms

Zelfzorg Ondersteund houdt een overzicht bij van zelfzorgplatforms die voldoen aan de basiseisen voor platforms ondersteunde zelfzorg 2016. Op basis van deze lijst kunnen zorggroepen eenvoudiger de zelfzorgplatforms kiezen die voldoen aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts. Enkele zelfzorgplatforms lopen nu het audit-proces door, de lijst met zelfzorgplatforms breidt zich gedurende het jaar uit.

Status Naam zelfzorgplatform Naam leverancier Zorgaanbieders die dit
zelfzorgplatform gebruiken
Contactpersoon leverancier
goedgekeurd Empower 24CARE Aantal ziekenhuizen verspreid over Nederland Freek Baars (033-2011140)
fbaars@24care.nu
goedgekeurd Mijn Gezondheidsplatform  Promedico
 • Meditta
 • De Ondernemende Huisarts (DOH)
 • SGE
 • BeRoEmD
 • RCH
 • PoZoB
Promedico
(030-790 0810)
ccocx@promedico.nl
goedgekeurd VitalHealth e-Vita VitalHealth Software BV
 • Zorg op Noord
 • Huisartsenzorg Drenthe
 • Medrie
 • Preventzorg
Hero Torenbeek (0318-754700)
htorenbeek@vitalhealthsoftware.com
goedgekeurd Keten Informatie Systeem (KIS) Portavita
 • GC Maarssenbroek
 • Ketenzorg NU
 • Medrie
 • IZER
 • Diamuraal
 • meer dan 50 trombosediensten
Aloys Langemeyer (020-8200500)
a.langemeyer@portavita.eu
goedgekeurd Gezondheidsmeter Curavista
 • Zorggroep Syntein
 • STZ expertisecentrum Astma & COPD
 • Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
 • Havenziekenhuis Rotterdam
 • 500 huisartsen, zoals Atrium Noordwijk, Molenweg Steenbergen
Esther van Noort (0162-520571)
info@curavista.nl
goedgekeurd Sananet Online met e-Coaches voor COPD/ASTMA, Hartfalen, IBD, Parkinson, MS, Diabetes Mellitus type 2, Biological, pijnmanagement bij oncologie, It’s Life Sananet Care B.V.
 • ZORROO
 • Preventzorg
 • Zorggroepen via systemen Vital Health / e-Vita en e-Labe
 • Aantal ziekenhuizen verspreid over Nederland
Kay van der Mierden (046 458 8001)
k.vandermierden@sananet.nl

Zelfzorg-apps

Zelfzorg Ondersteund houdt een overzicht bij van mobiele zelfzorg applicaties (apps) die niet gecertificeerd hoeven te zijn volgens de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts, maar wel een onderdeel kunnen zijn van het (zelf)zorgproces.

Naam zelfzorg applicatie Naam leverancier In gebruik Contactpersoon leverancier
Sugarvita – Diabetesspel voor patiënten met diabetes type 2 Sugarvita  David Bakx (06-29606910)
www.sugarvita.nl

Waar moeten de gecertificeerde zelfzorgplatforms aan voldoen?

In 2014 zijn we begonnen met een eerste versie van de basiseisen voor zelfzorgplatforms. Deze basiseisen zijn vertaald in een normenkader, waarmee auditors kunnen toetsen. Sinds eind 2014 hebben de ICT-leveranciers deze toetsingsprocedure succesvol doorlopen. Daarmee staan ze op de lijst van zelfzorg platforms die ZO! aanbeveelt. Op basis van deze lijst kunnen zorggroepen eenvoudiger de zelfzorgplatforms kiezen die voldoen aan de minimale basiseisen opgesteld door gebruikers en experts.

De basiseisen, en dus ook het normenkader, ontwikkelen zich continu. Elk jaar wordt in het vierde kwartaal een nieuwe versie gepubliceerd. Met onderstaande link kunt u de minimale basiseisen voor zelfzorgplatforms versie 2017 downloaden:

Minimale basiseisen voor zelfzorgplatforms versie 2017 (PDF)

Toetsingsproces (mobiele) apps voor ondersteunde zelfzorg 2017 (PDF)

Toetsingsproces (mobiele) apps voor ondersteunde zelfzorg 2017 (Word)

Met de onderstaande link kunt u het document van het normenkader gebaseerd op de minimale basiseisen voor zelfzorgplatforms versie 2017 downloaden (Excel):

Normenkader Zelfzorg 2017

Hoe ziet het toetsingstraject voor zelfzorgplatforms eruit?

Leveranciers die het audit-proces ingaan, dienen vanzelfsprekend te voldoen aan dit nieuwere normenkader. Leveranciers die een zelfzorgplatform ontwikkelen dat reeds goedgekeurd is, kunnen volstaan met een jaarlijkse zogeheten self assessment. De toetsingscommissie van ZO! zet in het nieuwe normenkader de procedure voor deze zelfbeoordeling uiteen. Elke drie jaar is een volledige toetsing met een onafhankelijke audit partij noodzakelijk. In dit document wordt het toetsingsproces voor zelfzorgplatforms uiteengezet.

De self assessment is ook een geschikt startpunt voor leveranciers die hun volledige eerste toetsingsprocedure willen doorlopen. Het door de leverancier ingevulde normenkader is de basis voor de eerste toetsing door de auditor.

Werkgroep tooling

Binnen de coöperatie Zelfzorg Ondersteund is er sinds de start in 2013 een werkgroep Tooling aangesteld, die een jaarlijkse vernieuwde versie van het normenkader en de basiseisen oplevert. De werkgroep tooling heeft twee taken. Allereerst het vaststellen van de minimale eisen voor de functionele en technische standaarden van een zelfzorgsysteem of zelfzorgplatform. Daarnaast beoordeelt de werkgroep de beschikbare systemen. Dit betekent dat de werkgroep analyseert, onderzoekt en definieert waar een zelfzorgplatform aan moet voldoen om simpel en motiverend te werken voor patiënten en zorgverleners. Bovendien worden de systemen getoetst aan afgesproken standaarden en bestaande randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het ketenbericht, de beveiliging, de zorgstandaard, de koppeling met LSP en het voorbereidende werk op gebied van Persoonlijk Gezondheids Dossier en Individueel ZorgPlan (IZP).

Lijst van auditors met contactgegevens

BDO IT Audit & Security
Centraal secretariaat: Geert Scholtenslaan 12, 1687 CL Wognum
T: +31 (0)88 236 48 22 (088-BDO IT AC)
E: it@bdo.nl
Contactpersoon: Wesley Wiertz
E: wesley.wiertz@bdo.nl

Duijnborgh Audit BV
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 088- 160 1700
E: info@dbaudit.nl
www.dbaudit.nl
Contactpersoon: Frank Kossen RE
E: f.kossen@dbaudit.nl
M: 06- 223 86 966

Deloitte Accountants B.V.
Meander 551, 6825 MD, Arnhem
Postbus 30265, 6803 AG, Arnhem
www.deloitte.nl
Contactpersoon: Rob Peters MSc RA
Manager Audit
T: +31 (0)88 288 28 88
F: +31(0)88 288 9777
M:+31 (0)6 12011118
E: rpeters@deloitte.nl

KPMG IT Advisory
Jan Hoogstra
T: 038-4674700
E: hoogstra.jan@kpmg.nl

Back to Top