Zoeken:

Samen werken aan je gezondheid

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund! is een samenwerkingsverband van patiëntenvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, die zich samen sterk maken voor de implementatie en opschaling van ondersteunde zelfzorg in Nederland.

Ervaringsdeskundige

Heeft u een chronische aandoening?
Heeft u een chronische aandoening zoals COPD, diabetes of hart- en vaatziekten, en bent u benieuwd wat ondersteunde zelfzorg voor u kan betekenen? Ontmoet ervaringsdeskundigen en patiënten die grip hebben gekregen op hun ziekte en gezondheid.

Lees meer

Zorggroepen

Werkt u in een zorggroep?
Ondersteunde zelfzorg een onderdeel maken van de uw zorgpraktijk. Hoe pakt u dat aan? ZO! kan helpen met financiële middelen, advies, kennis en onderzoek. Bekijk hier hoe wij op zorggroep niveau ondersteuning bieden en welke zorggroepen reeds aangesloten zijn.

Lees meer

Praktijkondersteuner & huisarts

Werkt u als praktijkondersteuner of huisarts
Ontmoet zorgverleners die de rol van coachende zorgprofessional op zich nemen, persoonsgerichte zorg bieden met ICT en hulpmiddelen, en maak kennis met patiënten en mantelzorgers die grip hebben op hun ziekte en gezondheid.

Lees meer

Back to Top